1092. Budapest. Kinizsi utca 15. Üzlet: (+36)1 215 1662 | Ügyfélszolgálat:(+36) 20 933 2499 Iroda(+36)70 560 0901 info@bogyiszkft.hu
Cetelem Áruhitel Tájékoztató - Ventilátor Áruház

NEM CSAK WEBÁRUHÁZ!

 

Hiteligénylés 5 perc alatt, azonnali hitelbírálattal, otthonról, kényelmesen

Készítse elő okmányait!


Amire szüksége lesz:
Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya
Vagy
Érvényes útlevél és lakcímkártya
Érvényes adóigazolvány   
   
Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?
Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet!
Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során


Elakadt? Kérdése Van?
Olvassa el a súgót, vagy hivjon minket a (061-215 1662)-es számon
 

Hitelajánlatunk


Áruhitel referencia THM: 34,49%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 48 hónap futamidő esetén.
Fix, éves ügyleti kamat: 34,05%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 6, 8, 10, 12, 17, 24, 30 vagy 36 hónap.  Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 200 000 Ft-ig önrész nélkül, 200 001 Ft-tól 300 000 Ft-ig min. a vételár 10%-a, 300 001 Ft-tól min. a vételár 20%-a.
 

Reprezentatív példa 2 500 000 Ft-os vételár esetén:
Önrész: 500 000 Ft Kezelési díj: 0 Ft
Hitelösszeg: 2 000 000 Ft Referencia THM: 34,49 %
Futamidő: 48 hónap Havi törlesztő részlet: 72 011 Ft
Fix, éves ügyleti kamat: 30,00 % A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül): 3 456 528 FtA BOGYISZ KER ÉS SZOLG KFT. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az áruhitel pultnál, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

Érvényes: 2018. június 13. napjától visszavonásig.

Feltételek és dokumentumok

Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:
Természetes személy
18. életévét betöltötte
Magyarországon levő állandó lakcím
Igazolt, rendszeres jövedelem
Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség
Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

  • 1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy
Érvényes útlevél és lakcímkártya
Érvényes adóigazolvány

  • 2. Lakcímet igazoló egyéb okmányok

Két hónapnál nem régebbi, a hitelkérelemben megjelölt tartózkodási hely címére szóló bankszámlakivonat vagy
vezetékes, vagy előfizetéses mobil telefonszámla vagy
gáz-, villany-, víz-, kábeltelevízió-, táv-hő-, közös költség-, vagy vezetékes internetszámla.
(A szolgáltató által kiállított eredeti számla másolata)

  • 3. Jövedelmet igazoló okmányok

Ha Ön munkavállaló
30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás)
Vagy
Azon bankszámla utolsó, két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő aktív munkaviszonyából származó jövedelmét, vagy nyugdíját jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére szóló bankszámlára, vagy az ügyfél házastársával közös bankszámlájára, és a tartózkodási helye/helyük címére szól

Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos
Vállalkozók - gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja - esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

Ha Ön őstermelő
Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

Ha Ön nyugdíjas
Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi eredeti kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös nevére, illetve a tartózkodási hely/helyük címére szól, és nyugdíj törzslap,
Vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről.
Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.
Bankszámláról történő teljesítés esetén azon bankszámla legutóbbi számlakivonata, melyre a hiteligénylő felhatalmazást ad csoportos beszedésre
A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.
Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre
 

Letölthető dokumentumok

Hitel konstrukció
http://www.ventilátoráruház.hu/cetelem/letoltes/Bogyiszkft_hitelkonstrukcio.pdf

Munkáltatói igazolás
http://www.ventilátoráruház.hu/cetelem/letoltes/Munkaltatoi_igazolas.pdf

Ügynöki tájékoztató
http://www.ventilátoráruház.hu/cetelem/letoltes/Bogyiszkft_ugynokitajekoztato.pdf

Jövedelem-változás hatásainak bemutatása
http://www.ventilátoráruház.hu/cetelem/letoltes/JTM_mutato.pdf

Linkek

Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:
https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-tulzott-eladosodottsag-kockazatairol.pdf

Cetelem dokumentumok:
https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok
 

Jövedelem-változás hatásainak bemutatása


 

Ügynöki tájékoztató

Cégnév: Bogyisz Kft.
Székhely: 1092. Budapest. Kinizsi utca 17.
Levelezési cím: 1092. Budapest. Kinizsi utca 17.
Felügyeleti hatóság megjelölése Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest, Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül
Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli,
Társaságunk a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban nem részesül.
Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt
Társaságunk, illetve a Magyar Cetelem Zrt. megbízó biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
A Magyar Cetelem Zrt. a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és a hét egy munkanapján (hétfőn) 8 órától 20 óráig, elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet a Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Magyar Cetelem Zrt. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
Társaságunk az ügyfél számára más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat nem számít fel